Thời khóa biểu chính quy

Tuần 06 năm học 2022-2023 từ ngày 03/10 đến 08/10/2022

Tuần 05 năm học 2022-2023 từ ngày 26/9 đến 01/10/2022

Tuần 04 năm học 2022-2023 từ ngày 19/9 đến 24/9/2022 

Tuần 03 năm học 2022-2023 từ ngày 12/9 đến 17/9/2022 

Tuần 02 năm học 2022-2023 từ ngày 05/9 đến 10/9/2022 

Tuần 45, từ ngày 11/7 đến 17/7/2022

Tuần 44, từ ngày 04/7 đến 10/7/2022

Tuần 43, từ ngày 26/6 đến 03/7/2022

Tuần 42, từ ngày 20/6 đến 26/6/2022

Tuần 41, từ ngày 13/6 đến 19/6/2022

Tuần 40, từ ngày 06/6 đến 12/6/2022

Tuần 39, từ ngày 30/5 đến 05/6/2022

Tuần 38, từ ngày 23/5 đến 29/5/2022

Tuần 37, từ ngày 16/5 đến 22/5/2022

Tuần 36, từ ngày 09/5 đến 15/5/2020

Tuần 35, từ ngày 02/5 đến 8/52022 ( cập nhật)

Tuần 34, từ ngày 25 đến 01/5/2022

Tuần 33, từ ngày 18 đến 24/4/2022 (cập nhật lần 2)

Tuần 32,từ ngày 11/4 đến 17/4/2022

Tuần 31, từ ngày 04/4 đến 09/4/2022

Tuần 30, từ ngày 28/3 đến 03/4/2022

Tuần 29, từ ngày 21 đến 27/3/2022

Tuần 28, từ ngày 14/3 đến 20/3/2022

Tuần 27, từ ngày 07/3đến 12/3/2022

Tuần 26, từ ngày 28/02 đến 05/03/2022

Tuần 25, từ ngày 21 đến 26/02/2022

Tuần 24, từ ngày 14 đến 19/02/2022

Tuần 27, từ ngày 22-27/2/2021

Tuần 28, từ ngày 1-6/3/2021

Tuần 29, từ ngày 8-13/3/2021

Tuần 30, từ ngày 15-20/3/2021

Tuần 31, từ ngày 22-27/3/2021

Tuần 32, từ ngày 29/3-3/4/2021

Tuần 33, từ ngày 5-10/4/2021

Tuần 34, từ ngày 12-17/4/2021

Tuần 35, từ ngày 19-24/4/2021

Tuần 36, từ ngày 26-30/4/2021

Tuần 37, từ ngày 3-8/5/2021

Tuần 38, từ ngày10-15/5/2021

Tuần 39, từ ngày17-22/5/2021

Tuần 40, từ ngày 24-29/5/2021

Tuần 1 va tuan 2, từ ngày 20/9-2/10/2021

Tuần 3, tuần 4 năm học 2021-2022

Tuần 5 từ ngày 18/10/2021

Tuần 6 từ ngày 25/10/2021

Tuần 7 từ ngày 01/11/2021

Tuần 8 từ ngày 08/11/2021

Tuần 9 từ ngày 15/11/2021

Tuần 10 từ ngày 22/11/2021

Tuần 11 từ ngày 29/11/2021

Tuần 12 từ ngày 06/12/2021

Tuần 13 từ ngày 13/12/2021

Tuần 14 từ ngày 20/12/2021

Tuần 15 từ ngày 27/12/2021

Tuần 16 từ ngày 03/01/2022

Tuần 17 từ ngày 10/01/2022

Tuần 18 từ ngày 17/01/2022