Lãnh đạo Khoa

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 TS. Tô Vĩnh Sơn Trưởng khoa 0943.726.707 sontv75@yahoo.com.vn
2 NCS. Trịnh Hữu Lực Phó Trưởng khoa 0949.001.100 thluc@blu.edu.vn