Bộ môn Quản trị kinh doanh

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 NCS. Lê Thanh Tùng Trưởng BM 0913.149.004 pineblu1884@gmail.com
2 ThS. Nguyễn Thúy Anh Phó BM 0918.398.989 nguyenthuyanh@gmail.com
3 NCS. Nguyễn Thị Hằng Nga 0907.703.790 hangagct2003@yahoo.com
4 ThS. Phạm Mỹ Phương 0913.262.511 myphuongbl@gmail.com
5 ThS. Thi Thị Mỹ Duyên 0947.190.567 ttmduyen77@gmail.com
6 NCS. Trương Thị Xuân Thảo xuanthao160288@gmail.com
7 NCS. Nguyễn Hải Tuân 0947.868.839 haituanbl@gmail.com
8 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngân 0939.016.299 nguyennganblu@gmail.com
9 ThS. Phạm Thị Kim Loan 0988.684.266 ptkloan25@gmail.com
10 ThS. Bùi Thị Hiền 0356.045.464 hienqc1988@gmail.com
11 ThS.Võ Thị Phương Hồng Hợp 0947.198.361 honghop200900@gmail.com