Hoạt động

Đang chờ cập nhật

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA KINH TẾ

Stt Họ Và Tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
1. Tô Vĩnh Sơn Bí Thư chi bộ 0943.726.707
2. Trịnh Hữu Lực Phó BT chi bộ 0949.001.100
3. Nguyễn Thị Thu Hậu 0382.602.216
4. Nguyễn Thúy Anh 0918.398.989
5. Lê Thị Thêm 0947.746.002
6. Lê Thanh Tùng 0913.149.004
7. Nguyễn Thị Phương 0913.779.948
8. Quách Thị Hải Yến 0919.727.903
9. Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004
10. Tăng Thành Phước   0912.808.972 Dự bị
11. Phạm Thị Kim Loan Thư ký chi bộ 0988.684.266 Dự bị
12. Bùi Thị Thu Lan   0942.307.404 Dự bị