XÂY DỰNG CHI BỘ KHOA KINH TẾ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò to lớn trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

Chi bộ Khoa Kinh tế thuộc Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ hiện có 20 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên nữ. Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thường xuyên triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng. Quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ.

Đồng chí Tô Vĩnh Sơn, Bí thư chi bộ khẳng định: Thành công lớn nhất của chi bộ là xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu, lắng nghe ý kiến của từng cán bộ đảng viên. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã củng cố được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ, tạo động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

Thứ nhất, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Thứ hai, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thứ ba, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Thứ tư, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của đơn vị và xây dựng đội ngũ viên chức vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ năm, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách.

Tin và ảnh: Văn Ngoan

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*