ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN Ở CHI BỘ KHOA KINH TẾ

Sinh viên vừa là một bộ phận của thanh niên vừa là đội ngũ dự bị của trí thức. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sinh viên vừa là một nguồn lực, vừa là một bộ phận có những phẩm chất quý báu đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên để làm tăng số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên là một yêu cầu khách quan. Chính vì vậy, Đảng ta rất coi trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng.

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ sinh viên, chi bộ Khoa Kinh tế đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy công tác này. Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên. Do đó, các hoạt động Đoàn có sức lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực và tạo được hiệu ứng tốt trong đoàn viên thanh niên. Do đó, công tác kết nạp đảng viên là đoàn viên sinh viên của chi bộ luôn được chú trọng. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2019-2022, đã có hơn 30 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 02 đoàn viên ưu tú đang chờ nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 21 đoàn viên ưu tú đang được hướng dẫn, chăm bồi, phát triển Đảng. Kết quả trên là minh chứng cho thấy nhận thức đúng đắn của chi bộ Khoa Kinh tế về việc tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng bộ Trường đại học Bạc Liêu, đặc biệt nguồn từ sinh viên. Bởi việc kết nạp sinh viên vào Đảng không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức đảng mà còn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trong thời gian tới, chi bộ Khoa Kinh tế tiếp tục có những đổi mới trong công tác phát triển Đảng và vận động đoàn viên thanh niên tích cực phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chi Đoàn trong khoa luôn tạo môi trường tốt nhất trong điều kiện có thể để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên bằng cách lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học, trong các buổi nói chuyện chuyên đề, trong các hoạt động xã hội và giáo dục truyền thống,… Đặc biệt, thông qua các hoạt động kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó trách nhiệm và nhận thức của Đoàn viên, thanh niên sẽ có nhiều bước chuyển biến rõ nét. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nguồn toàn diện vừa “hồng” vừa “chuyên” cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin và ảnh: Thành Phước

Một số hình ảnh:

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*