KHOA KINH TẾ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. KỲ THÁNG 12 -2020

            Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, vào lúc 14 giờ ngày 14/12/2020 tại Giảng đường 3, khoa Kinh tế trường ĐH Bạc Liêu tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với chủ đề “Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc” do tổ Kinh tế cơ sở – Luật thực hiện, kết hợp “Báo cáo tổng kết hoạt động học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020” do chi bộ khoa Kinh tế phụ trách.

        Quán triệt việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại khoa Kinh tế đã được triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ. Các hình thức tổ chức khá phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để cán bộ giảng viên khoa Kinh tế học tập và làm theo.

        Trong năm 2020, chi bộ khoa Kinh tế đã bám sát vào chỉ thị 05 và hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020, đã tổ chức thành công 08 buổi học tập chuyên đề thiết thực do các tổ bộ môn trực thuộc khoa lần lượt phụ trách. Tại mỗi buổi sinh hoạt đều có bài tham luận liên hệ thực tiễn tại đơn vị, đều có nêu lên những tấm gương điển hình tiên tiến để mỗi cán bộ giảng viên của khoa soi rọi lại chính mình, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

         Thay mặt chi bộ khoa, đồng chí Tô Vĩnh Sơn – Bí thư chi bộ đã nhắc nhở từng thành viên, từng vị trí công tác quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, đồng thời tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đoàn kết đồng lòng góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Tin và Ảnh: Hòa An

Một số hình ảnh:

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*